Pro endoskopické pracoviště:

Ve Vikýřovicích 12.02.2020


Vážení partneři,

 dovolte mi, abych Vám na začátku roku 2020 poděkoval za Vaši dlouholetou přízeň a spolupráci. Bude to již 30 roků, po které dodáváme naše výrobky pro zlepšení zdravotnické péče. Velmi si vážím spolupráce s Vašimi zařízeními a jsem vděčný za naši dlouholetou spolupráci. Chtěl bych informovat o změnách, které v tomto roce nastanou. V březnu letošního roku bude ukončena výroba našich nástrojů. Nebudeme již obhajovat certifikaci u dozorových orgánů. Od tohoto termínu budeme provádět pouze servis námi vyrobených nástrojů, jejich repasi, kontrolu a výměnu opotřebených či vadných komponent. Pokud budete mít o tyto služby zájem, vyřazené nástroje uschovejte pro možnost další opravy po zaslání na naši adresu.

 Dovolte mi popřát Vám všem hodně profesních i osobních úspěchů, štěstí a zdraví jak v letošním roce, tak i v dalších následujících letech. Děkuji za ta léta, kdy jsme spolupracovali a přeji ještě jednou vše nejlepší na vaší další cestě životem.

S pozdravem, poděkováním
a úctou
Karel Šebesta